Autorizācija
Gundars Alksnis, docents, Dr.sc.ing.

Gundars Alksnis.Rīga, Daugavgrīvas iela 2, 537. kabinets

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Konsultāciju laiks: pa e-pastu iepriekš saskaņotā laikā.

Sociālie tīkli:

AMATI:Kopš 2009.: docents, RTU, DITF, Lietišķo datorzinātņu katedra.
2006.-2009.: lektors, RTU, DITF, Lietišķo datorzinātņu katedra.
2005.-2006.: asistents, RTU DITF, Lietišķo datorzinātņu katedra.
IZGLĪTĪBA:2008. gada 28. jūlijs: iegūts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē.
2003.-2006.: Rīgas Tehniskā universitāte, doktorantūras studijas datorzinātnes apakšnozarē.
2000.-2003.: Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, iegūts inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.) datorsistēmās (ar specializēšanos lietišķās datorzinātnēs).
1997.-2000.: Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds (B.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnēs.
1995.-1997.: Āgenskalna Valsts ģimnāzija.
PAPILDUS:Organizāciju IEEE Computer Society un ACM biedrs.
 
Zinātniskās publikācijas
RTU publikāciju datu bāzes profils
 • Goncalves da Silva, V., Kirikova, M., Alksnis, G. Containers for Virtualization: An Overview. Applied Computer Systems, 2018, 23, 21.-27.lpp. ISSN 2255-8683. e-ISSN 2255-8691. Pieejams: doi:10.2478/acss-2018-0003
 • Kalniņš, R., Puriņš, J., Alksnis, G. Security Evaluation of Wireless Network Access Points. Applied Computer Systems. Nr.21, 2017, 38.-45.lpp. ISSN 2255-8683. e-ISSN 2255-8691. Pieejams: doi:10.1515/acss-2017-0005
 • Nazaruka, Ē., Ovčiņņikova, V., Alksnis, G., Sukovskis, U. Verification of BPMN Model Functional Completeness by using the Topological Functioning Model. In: Proceedings of the 11th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2016). paper .
 • Alksnis, G., Asņina, Ē., Finke, A., Kirikova, M. Lessons Learned from Modeling and Experimental Prototype Development for KPI Acquisition and Analysis from Legacy ERP Systems. In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, Sweden, Stockholm, 8.-9. jūnijs, 2015. -: Springer Berlin Heidelberg, 2015, 155.-170.lpp. ISBN 978-3-319-24625-3. e-ISBN 978-3-319-24626-0. Available from: doi:10.1007/978-3-319-24626-0_12
 • Alksnis, G., Asņina, Ē., Kirikova, M., Meiers, E. Enabling Support of Collaborative Cross-enterprise Business Processes for Legacy ERP Systems. In: Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 2015, No.2, pp.1-18. ISSN 2255-9922. Available from: doi:10.7250/csimq.2015-2.01
 • Fernández Céspedes, V., Osis, J., Alksnis, G. Lessons Learned by using the Integrated Domain Modeling Toolset. In: Proceedings of the 10th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, Spain, Barcelona, 28-30 April, 2015. Portugal: SCITEPRESS, 2015, pp.352-363. e-ISBN 978-989-758-100-7. DOI, paper .
 • Asņina, Ē., Alksnis, G. Survey on Information Monitoring and Control in Cross-enterprise Collaborative Business Processes. Proceedings of the 7th International Workshop on Information Logistics and Knowledge Supply, Lund, Sweden, September 22nd. CEUR Workshop Proceedings, 2014. Available from: ceur-ws.org.
 • Asņina, Ē., Pudāne, M., Sviķe, M., Alksnis, G. Customer Oriented Management of Changes in ERP Systems: The Vendor's Side. No: Proceedings of 13th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, Zviedrija, Lunda, 22.-24. septembris, 2014. Switzerland: Springer, 2014, 320.-334.lpp. Available from: Springer.com.
 • Asņina, Ē., Pudāne, M., Sviķe, M., Alksnis, G. Customer-Oriented Change Management for ERP Systems // Proceedings of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’14), Ruse, Bulgārija, 27. jūnijs. ACM New York, 2014, pp. 333-340. DOI.
 • Alksnis G., Asņina Ē., Sukovskis U. Topological Functioning Model and Services Identification - An Approach for Services Identification from a Topological Functioning Model // Proceedings of the 7th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, Poland, Wrocław, 29.-30. June, 2012. - pp 241-248.
 • Alksnis G. Category Theoretic Integration Framework for Formal Notations in Model Driven Software Engineering// Advances in Databases and Information Systems.  Associated Workshops and Doctoral Consortium of the 13th East-European Conference, ADBIS 2009. Revised Selected Papers. Eds: J. Grundspenkis, M. Kirikova, Y. Manolopoulos, L. Novickis.  – Springer LNCS Volume 5968/2010. – Springer, 2010. - pp. 177-184. Available from: Springer.com.
 • Alksnis G. Kategoriju teorijas pielietošana formālo specifikāciju valodu integrēšanai modeļu vadāmā arhitektūrā, promocijas darbs. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. – 144 lpp.
 • Alksnis G. Kategoriju teorijas pielietošana formālo specifikāciju valodu integrēšanai modeļu vadāmā arhitektūrā, Promocijas darba kopsavilkums. – Rīga: RTU izdevniecība, 2008. – 31 lpp.
 • Alksnis G. Application of Category Theory to Integrate Formal Specification Languages in Model Driven Architecture, Summary of Doctoral Thesis. – Riga: RTU Publishing, 2008. – 32 p.
 • Alksnis G. The Analysis of UML State Machine Formal Checking Methods// Proceedings of the 10th International Conference Information System Implementation and Modeling (ISIM'07). Eds: A. Kelemenová, D. Kolář, etc. – Opava: Silesian University, 2007. – pp. 131–136. Available from: ceur-ws.org.
 • Alksnis G. UML stāvokļu mašīnu modeļu formālās pārbaudes metožu salīdzinoša analīze// Computer Science, Applied Computer Systems, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Vol.26, Nr.5 – Rīga: RTU izdevniecība, 2007. – 28.–37. lpp.
 • Alksnis G. Formal Methods and Model Transformation Framework for MDA// Proceedings of the 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06). Eds. D. Kolář, A. Meduna. – Ostrava: MARQ, 2006. – pp. 87–94. Available from: ceur-ws.org.
 • Alksnis G. Formal Specification Languages and Category Theory Within the Framework of MDA// Computer Science, Applied Computer Systems, Vol.26, Nr.5, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Riga: RTU Publishing, 2006. – pp. 33–41.
 • Alksnis G., Asnina E., Osis J., Silins J. Formalization of Software Development: Problems and Solutions// Computer Science, Applied Computer Systems, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Vol.22, Nr.5 – Riga: RTU Publishing, 2005. – pp. 204–216.
 • Alksnis G. Formal Specification from Category Theory Viewpoint// Computer Science, Applied Computer Systems, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Vol.17, Nr.5 – Riga: RTU Publishing, 2003. –  pp. 137–144.
 • Alksnis G. Kategoriju teorija datorzinātnēs un programminženierijā// RITI 8. zinātniskā konference. – Rīga: AS Dati, 2003. – 3.–8. lpp.
 • Alksnis G., Osis J. Formalization of Software Engineering by Means of the Theory of Categories// Computer Science, Applied Computer Systems, Scientific Proceedings of Riga Technical University, Vol.13, Nr.5 – Riga: RTU Publishing, 2002. – pp. 157–163.
 • Alksnis G. Category Theory in Software Engineering// Proceedings of the Fifth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2002, Vol.1 – Tallinn: Institute of Cybernetics, 2002. – pp. 269 – 278. DOI
 
Dalība konferencēs
 • 2016. gada 27.-28. aprīlis - 11th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2016), Roma, Itālija .
 • 2015. gada 28.-30. aprīlis - 10th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2015), Barselona, Spānija.
 • 2014. gada 22.-24. septembris - International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2014) un 7th Workshop on Information Logistics and Knowledge Supply (ILOG 2014), Lunda, Zviedrija. 
 • 2014. gada 27. jūnijs - International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'14), Ruse, Bulgārija, 2014, ar referātu "Customer-Oriented Change Management for ERP Systems".
 • 2012. gada 29.-30. jūnijs - 7th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2012), Special Session on Model-Driven Architecture and Modeling-Driven Software Development (MDA&MDSD), Wroclava, Polija, 2012, ar referātu "Topological Functioning Model and Services Identification - An Approach for Services Identification from a Topological Functioning Model".
 • 2009. gada 7.-10. septembris – 13th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2009), Model-Driven Architecture: Foundations, Practices and Implications Workshop (MDA), Riga, Latvia, 2009, ar referātu "Category Theoretic Integration Framework for Formal Notations in Model Driven Software Engineering".
 • 2007. gada 23.-26. aprīlis - 10th International Conference on Information System Implementation and Modeling (ISIM'07), Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 2007, ar referātu "The Analysis of UML State Machine Formal Checking Methods".
 • 2006. gada 12.-13. oktobris – 47. RTU zinātniskā konference, Rīga, ar referātu "Comparative Analysis of UML State Machine Models Formal Checking Methods".
 • 2006. gada 24.-26. aprīlis - 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06), Přerov, Czech Republic, 2006, ar referātu "Formal Methods and Model Transformation Framework for MDA"
 • 2005. gada 13.-15. oktobris – 46. RTU zinātniskā konference, Rīga, ar referātu "Formal Specification Languages and Category Theory within the Framework of MDA".
 • 2003. gada 26. novembris – ar maģistra darbu „Kategoriju teorija datorzinātnēs un programminženierijā” piedalījos a/s „DATI” konkursā un VIII. konferencē „Informācijas tehnoloģija: zinības un prakse”.
  2003. gada 11. oktobris – 44. RTU zinātniskā konference, Rīga, ar referātu "Formal Specification from Category Theory Viewpoint".
 • 2002. gada 11. oktobris – 43. RTU zinātniskā konference, Rīga, ar referātu "Formalization of Software Engineering by Means of the Theory of Categories".
 • 2002. gada 3.-6. jūnijs – zinātniskā konference Baltic DB&IS 2002, Tallina, ar referātu "Category Theory in Software Engineering".
 
Organizatoriskā darbība
 • Starptautiskas zinātniskas konferences ENASE 2015, 2016 un 2017 speciālās sesijas MDI4SE organizators.
 • Starptautiskas konferences ICEE-ICIT 2014 lokālās organizācijas komitejas loceklis.
 • Dalība ERAF projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” Nr. KC/2.1.2.1.2/10/01/001 individuālajos pētījumos (2013. gada 10. aprīlis - 2015. gada 31. maijs kā Pētnieks p.i.).
 • Starptautiskās zinātniskās konferences Perspectives of Business Informatics Reseach (BIR) 2011 doktorantu konsorcija organizators (2011. gads).
 • Eiropas Sociālā fonda atklātā konkursa projekta, Līg.Nr. 2007/ 0080/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 06/ APK/ 3.2.3.2./ 0008/ 0007 „Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā” vadītājs un realizētājs (01.09.2007. – 20.08.2008.).
 • Dalība LZP projektā "Modeļu vadāmās arhitektūras programmatūras kvalitātes uzlabošana un izstrādes izmaksu samazināšana ar topoloģisko funkcionēšanas modeli" (Nr. 09.1199.), projekta vadītājs: Dr.habil.sc.ing. Jānis Osis (2009. gads)
 • Dalība RTU iekšējā zinātniskās pētniecības projektā "Apmācības objektu krātuves un intelektuālas apmācības sistēmas izstrāde adaptīvas apmācības atbalstam", projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko (2009.gada 1.oktobris - 2010.gada 15.septembris)
 
Pedagoģiskā darbība

Vadītie bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbi (2004.-2017.): 65

Pasniedzamie studiju kursi RTU DITF:

 1. DPI230/DPI232 , Objektorientētā programmēšana, 3/4 KP
 2. DPI700, Datu glabāšanas tīklošana, 2 KP
 3. DSP707, Servisu zinātne, vadība un inženierija, 4 KP
 4. DPI508, Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences, 4KP
 5. Profesionālās bakalaura studiju programmas "Datorsistēmas" programmēšanas prakses organizators.
 
Mācību metodiskie līdzekļi
ESF projekta „Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā” (Līgums Nr. 2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007) ietvaros izstrādātie mācību metodiskie materiāli:
 • Sukovskis U., Alksnis G. Platforma .NET (C#). Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Ievads objektorientētā tehnoloģijā” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 2. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 60 lpp.
 • Alksnis G. Objektu ierobežojumu valoda (OCL), darbību semantikas valoda (ASL), standarts „Vaicājumi/Skati/Transformācijas” (QVT). Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Programmatūras attīstības tehnoloģijas” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 3. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 78 slaidi.
 • Rusakovs P., Alksnis G., Ivanovs M., Buzdins D. Modeļvadāmas programmatūras izstrādes mērķplatformas. Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Moderno programmēšanas valodu praktikums” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesionālās maģistrantūras 1. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 70 slaidi.
 • Rusakovs P., Alksnis G., Ivanovs M., Buzdins D. Lietojumsistēmu realizācija JAVA platformā (J2EE) MDA kontekstā. Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Vizuālā programmēšana” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesionālās maģistrantūras 1. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 98 lpp.
 • Alksnis G. Web servisu uzbūve. Mācību metodiskais materiāls mācību kursam „Ievads objektorientētā tehnoloģijā” datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 2. kursa studentiem. – RTU, 2007. – 23 slaidi.
 • Ņikiforova O., Rusakovs P., Alksnis G., Asņina Ē., Grāve A., Grigorjevs J., Buzdins D., Pavlova N., Mikojelovs D., Zabiņako V., Ņikuļšins V., Klimavičius M. Akadēmiskās bakalaurantūras diplomdarbu tēmas. Mācību metodiskais materiāls studiju noslēguma darbu (diplomdarbu) izstrādei datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas akadēmiskās bakalaurantūras 3.kursa studentiem, 45 tēmas. – RTU, 2007. – 100 lpp.
ESF projekta „RTU studiju programmas “Datorsistēmas” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai” (Līgums Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0015/0007) ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls:
 • Alksnis G. Objektorientētās programmēšanas praktikums (DPI462). Mācību metodiskais materiāls datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesionālās maģistrantūras 1.semestra un profesionālās bakalaurantūras 3.semestra studentiem. – RTU, 2007. – 70 slaidi.
 
Kvalifikācijas celšana
 • 2014. gada 28. janvāris – nokārtojot eksāmenu 70-483 iegūts Microsoft Certified Profesional sertifikāts Programming in C# Specialist.
 • 2009. gada 16. janvāris – Latvijas Universitātes 2008./2009. akadēmiskā gada  rudens semestrī noklausīts kurss DatZ6013 „Specifikāciju valodas” 4 kredītpunktu apjomā.
 • 2008. gada 15. februāris – iegūta profesionālās pilnveides izglītības apliecība programmā „30P 141 06 Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijā un IT jomā.”
 
Noslēguma darbu virzieni profesionālās studijās

Piedāvāju šādus LDI profesionālās bakalaurantūras/maģistrantūras noslēguma darbu virzienus:

 • Mākoņdatošanas sistēmu izstrāde
 • Mērogojamu sistēmu izstrāde
 • Servisorientētu sistēmu izstrāde
 • Aparatūras/programmatūras virtualizācijas risinājumu automatizācija

Ja kāds no šiem virzieniem šķiet interesants, rakstiet man e-pastu vai nāciet aprunāties - izrunāsimies un precizēsim virziena konkrētu tēmu. Virzienos tiek pieņemta ar .NET tehnoloģijām saistītu rīku/produktu izmantošana, tomēr arī alternatīvās tehnoloģijas (Java Virtual Machine, C/C++) un rīki var tikt izskatīti. Nepieciešamības gadījumā, var tikt izvērtētas arī tēmas citos virzienos.

Iepriekšējos gados manā vadībā izstrādāti un veiksmīgi šādi noslēguma darbi

2017.gads
   Prof.bak.
      A. Artemjevs - Autorizācijas reģistra izstrāde informācijas sistēmu lietotājiem
      E. Leckis - Maksājumu karšu apstrādes sistēmas servisu pielāgošana
      J. Šlapiņš - Sistēmas izstrāde paralēlo korpusu mērķtiecīgai vākšanai no tīmekļa
      K. Mūrnieks - Vidusskolas tīmekļa vietnes izstrāde
      K. Reinholds - Administrēšanas moduļa izstrāde tīmekļa lietojumprogrammai
      R. Berovskis - Dalītās slodzes testēšanas rīka papildinājumu izstrāde
      R. Kalderauskis - Datorspēles izstrāde ar videospēļu izveides satvaru
   Akad.bak.
      E. Vebrualis - .NET Core 1.0 satvara analīze tīmekļa lietotņu izstrādei
   Prof.maģ.
      A. Krilovs - Personīgo finanšu plānošanas sistēmas izstrāde
2016.gads
    Prof.bak.
        J. Neilands - Aptiekas uzskaites sistēmas izstrāde
        M. Žižuns - Saldēšanas iekārtu atlases sistēmas izstrāde
2015.gads
    Prof.bak.
        Ģ. Dravenieks - Programmatūras testēšanas sistēmas izstrāde
2014.gads
    Prof.bak.
        D. Maļauko - Autostāvvietas vadības sistēmas izstrāde
        J. Koļesņikovs - Informācijas sistēmas izstrāde veselības salonam
        A. Skridulis - Darba laika uzskaites programmatūras izstrāde
        J. Višņovs - Pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas izstrāde
    Akad.bak.
        R. Nulle - Formālo specifikāciju valodas Alloy analīze
        N. Strēlis - Notikumu vadītu tīkla lietojumprogrammu programmēšanas ietvaru salīdzinoša analīze
        R. Seredziņš-Seredzenes - Tīmekļa lietojumprogrammu mērogošanas principu analīze
    Akad.maģ.
        S. Šiļko - Development of Economically Reasonable Cloud Computing Architecture
2013.gads
    Prof.bak.
        A. Zommers - Mūzikas instrumentu interneta veikala izstrāde
        D. Rapša - Medicīnas operāciju rindu vadības sistēmas izstrāde
        V. Saveļjevs - Noliktavas uzskaites sistēmas izstrāde
    Akad.bak.
        I. Gulbis - Jauno tīmekļa programmēšanas valodu salīdzinošā analīze
    Akad.maģ.
        J. Anspaks - ORTUS iOS Blueprint and Pilot Project
        V. Nadežņikovs - Analysis of Cloud Computing Trends and Business Models
2012.gads
    Prof.bak.
        J. Tiškēvičs - Sistēmas izstrāde serveru virtualizācijas risinājumu automatizācijai
        R. Mališevs - Laikraksta elektroniskās versijas tīmekļa vietnes izstrāde mobilajām ierīcēm
    Akad.bak.
        M. Deksnis - Spec# programmēšanas sistēmas analīze augstas kvalitātes programmatūras izstrādei un uzturēšanai
2011.gads
    Prof.bak.
        A. Gedoviuss - Aparatūras virtualizācijas uzraudzības un diagnostikas sistēmas izstrāde
    Prof.maģ.
        A. Dobulāns - Biļešu rezervācijas tīmekļa sistēmas izstrāde
        V. Zobēla - Apdrošināšanas pārvaldības informācijas sistēmas izstrāde
2010.gads
    Akad.bak.
        D. Mincengofs - Dinamisku tīmekļa lietojumu tehnoloģiju salīdzinājums
        J. Vorotilovs - Aparatūras platformu virtualizācijas tehnoloģiju salīdzinājums darbstacijām
    Prof.bak.
        J. Siders - Latvijas valsts arhīvu vienotās informācijas sistēmas izstrāde
        K. Habčuks - Automatizētas sistēmas izstrāde darbstaciju migrācijai no MS Windows uz Ubuntu Linux operētājsistēmu
        A. Kūms - Grāmatvedības sistēmas izstrāde
        M. Medvedevs - Identitātes pārvaldības sistēmas izstrāde valsts iestādē
2009.gads
    Akad.bak.
        V. Zobila - .NET vides integrēto vaicājumu analīze
    Prof.bak.
        J. Grīnbergs - Elektroniskā veikala izstrāde programmatūras pārdošanai
2008.gads
    Akad.bak.
        R. Vasiļjevs - Programmēšanas valodu F# un C# salīdzinošā analīze
2007.gads
    Akad.bak.
        J. Vinters - Problēmas un risinājumi paralēlajā programmēšanā
        M. Grunskis - Skriptu valodas kā programmatūras funkcionalitātes paplašināšanas veids
        O. Gavriševs - Drošība tehnoloģijā Ajax
        V. Nazaruks - Operētājsistēmu kodolu arhitektūru ietekme uz drošību un drošumu
        V. Moisejenko - MPI un OpenMP tehnoloģijas paralēlajos lietojumos
    Prof.bak.
        I. Indriksons - Bezvadu datortīkla ieviešana pašvaldības iestādē
2006.gads
    Akad.bak.
        U. Doniņš - Datu avotu piekļuves tehnoloģijas ADO.NET attīstība un pielietošana
        E. Beigarts - Funkcionālo programmēšanas valodu Haskell un Standard ML salīdzinošā analīze
        E. Plūme - Valodas Java grafiskās lietotāja saskarnes testēšanas rīku apskats
        I. Kurzemnieks - Autortiesību un datu aizsardzība datorspēļu industrijā
2004.gads
    Akad.bak.
        J. Kalniņš - Trīslīmeņu arhitektūras aplikāciju realizācija ar Borland JBuilder
        M. Poļakovs - Valodas Perl izmantošana drošu tīmekļa lietojumu veidošanā
        R. Rosickis - Kļūdu un izņēmumu apstrāde modernajās programmēšanas valodās