Autorizācija
Sadarbība ar uzņēmumiem Drukāt

2010. gada nogalē viens no starptautiskiem apdrošināšanas uzņēmumiem uzaicināja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) speciālistus veikt informācijas sistēmas auditu (22.11.2010.—31.01.2011.).

Lietišķo datorzinātņu katedras profesors Uldis Sukovskis, profesore Oksana Ņikiforova un RTU DITF Skaitļošanas centra vecākais datortīkla administrators Dagnis Zemturis analizēja uzņēmuma informācijas sistēmu lietošanas un uzturēšanas procesus un sniedza ieteikumus informācijas sistēmu pārvaldības, izstrādes, uzturēšanas un drošības uzlabošanai atbilstoši starptautisko standartu prasībām, kā arī labākajai praksei informācijas sistēmu pārvaldības un drošības jomā.

Profesors Uldis Sukovskis, sertificēts auditors (CISA), pauda patiesu gandarījumu, ka Rīgas Tehniskajā universitātes mācībspēku un tehniskā personāla augstā kvalifikācija dod iespēju izmantot mūsu zināšanas nopietnos projektos starptautiskos uzņēmumos. Šāda tipa projekti pierāda mūsu studiju programmu ietvaros sniegto zināšanu kvalitāti un to atbilstību visaugstākajām prasībām IT industrijā.

Profesore Oksana Ņikiforova pievērsa uzmanību apstāklim, ka uzņēmumos, kuros plaši izmanto mūsdienīgus IT risinājumus, strauji paaugstinās prasības vispusīgai sistēmu analīzei un pārdomātai sistēmu arhitektūras izstrādei, kā arī pilnvērtīgai komunikācijai starp biznesa un IT speciālistiem.

Dagnis Zemturis atzīst, ka IT jomas tehnoloģisko risinājumu straujas attīstības apstākļos nav vienkārši sekot tehnoloģiju attīstībai, un paveiktais pētījums bija noderīgs savas pieredzes un zināšanu pilnveidošanā un pielietošanā cita uzņēmuma informācijas sistēmas drošības analīzē.