Autorizācija
Informācija par katedras īstenoto Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Drukāt

Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā

 • Līguma Nr.:
  2007/0080/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007
 • Projekta pieteicējs:
  Rīgas Tehniskā universitāte
 • Projekta vadītājs:
  Līdz 2007. gada septembrim - Uldis Sukovskis
  No 2007. gada septembra - Gundars Alksnis
 • Projekta īstenošanas periods:
  05.03.2007. – 20.08.2008. (18 mēneši)
 • Projekta izmaksas:
  149 950,00 LVL (Eiropas Sociālā fonda finansējums: 112 462,50 LVL,
  Valsts budžeta finansējums: 37 487,50 LVL)
 • Projekta kopsavilkums:
  Projekta ietvaros tiek izstrādāts studiju modulis datorsistēmas programmas bakalaurantūras, maģistrantūras un doktorantūras studentiem. Projektu īsteno RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes jaunā, uz problēmu risinājumu orientētā studiju vidē, izmantojot jaunas mācību metodes. Projekts ir turpinājums RTU studiju procesa kvalitātes uzlabošanai maģistra un doktora studijām. Projektu īsteno fakultātes mācību spēki, pieaicinātie eksperti un studenti.

  Izstrādājamais modulis integrēs universitātes zinātniskos pētījumus datorzinātnē ar maģistrantūras studiju programmu. Tas vērsts uz ilgspējīgu visjaunāko datorzinātnes sasniegumu organisku iekļaušanu bakalaurantūras un maģistrantūras studijās ar tālāku pētījumu attīstīšanu doktorantūrā un jauno zinātnieku piesaisti universitātēm. Projekta rezultāts būs mācību priekšmetu tīkls kopā ar metodiskiem materiāliem šī moduļa darbināšanai un uzlabošanai. Izveidoto moduli piedāvās ieviešanai citās Latvijas augstskolās, kurās ir realizētas datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas programmas.

  Šāda moduļa nepieciešamību nosaka straujās izmaiņas programmatūras attīstības tehnoloģijās un nepieciešamība nodrošināt informātikas nozari, kā prioritāru Latvijas Republikas tautsaimniecības nozari ar augstas klases programmatūras izstrādes speciālistiem. Projekta rezultāta ieviešana nodrošinās cilvēkresursu attīstību un nodarbinātības veicināšanu Latvijas tautsaimniecībā.