Autorizācija
Informācija par noslēguma darbiem Drukāt

Noslēguma darbu tēmu un virzienu veidlapas:

RTU noteikumi noslēguma darbu noformēšanai: PDF.

LDK norādījumi: LDK_nosleguma_darba_noformejums_2014.pdf

MS Word sagatave: Nosleguma_darbs_2014.doc

Ieteikumi bakalaura darba izstrādei

RTU DITF grafiskās identitātes MS PowerPoint prezentāciju sagataves 4:3 un 16:9 formātiem.